marți, 27 septembrie 2011

Despre armonia divină

Este o floare mai frumoasă ca cealaltă? 
Este un izvor mai limpede decât altul? 
Este un fir de iarbă mai presus de un altul? 
Fiecare are tăria, frumusețea și priceperea lui. 
Este în firea lucrurilor ca pădurea să aibă felurite soiuri de copaci, 
de iarbă, de flori și animale. 
Nu seamănă un deget cu altul de la aceeași mână, 
dar este nevoie de toate pentru a bate fierul. 
Este mărul mai înțelept decât prunul sau părul?
Este mâna stângă mai bună ca dreapta? 
Altfel vede ochiul stâng de cel drept? 
Cele de sus își au rostul lor și cele de jos își au rostul lor, 
cele mari își au rostul lor și cele mici își au rostul lor, 
cele repezi își au rostul lor și cele încete își au rostul lor, 
cele ce au fost și-au avut rostul lor și cele ce vin își vor avea rostul lor. vineri, 23 septembrie 2011

Visul girafei

Un gând suav, uşor şi parfumat.
O lacrimă pe streaşina inimii.
Un vânt de lumină îmi rupe straiele
realităţii pe care încetez să o mai împărtăşesc.
Un răsărit albastru-turcuoaz
înmugureşte în pieptu-mi plin de maci.
Demult am părăsit această lume pentru a o îmbrăţişa.
Glasul preaînalt ce mă cheamă e mai aproape!